Chat Zalo Bằng Điện Thoại:

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Của Bạn

Bước 2: Bấm Thêm Bạn + Quét Mã QR

Bước 3: Đưa Camera Quyét Vào Hình Bên Dưới:

OA QRCode
Cách 2: Chat Zalo Bằng Máy Tính:

Bấm (2 lần) Vào Chữ Zalo Bên Dưới Để Chat: